Na het 5e Hans Boter symposium hebben we een survey uitgezet onder alle bezoekers. De reacties zijn verzameld en in een evaluatierapport vermeld.

De reacties van de bezoekers zijn bekend en op een rijtje gezet. Het algemene oordeel over het 5e Hans Boter symposium werd gewaardeerd met: 

7,4

Enkele reacties:

Prima organisatie en Dienstverlening

Leuke interessante dag

 

en ook hebben we verbetersuggesties en ideeën voor volgende thema’s ontvangen waar we zeker iets mee kunnen gaan doen.

 

We danken alle respondenten voor hun tijd en input!