Welke bezoekers kon u ontmoeten deze dag:

Medisch Technici
Klinisch Fysici
Managers Medische Techniek
Eerstelijns- en tweedelijnszorg artsen
Projectleiders eHealth, mHealth en EPD
Projectleiders Innovatie
Informatiedeskundigen
Managers Data & Telecommunicatie

07-4