De ervaring die is opgedaan gedurende de jarenlange samenwerking met congresorganisatie Roijé Congressen te Amsterdam, heeft geresulteerd in het besluit ook dit keer de organisatie van het 5e Hans Boter symposium toe te vertrouwen aan de professionals van Roijé. De voorbereidingen zijn inmiddels getroffen en de eerste afspraken contractueel vastgelegd.