Met een geheel in eigen stijl gepresenteerd slotwoord maakte Hans Boter zelf de afsluiting aan de dag. Na diverse uiteenlopende sprekers aan het woord te hebben gehad, keek Hans kort terug naar het verleden en met name vooruit naar wat er nog allemaal met zijn beeldmerk gedaan zou worden. Na deze ludieke act werden de scheidende commissieleden in de bloemen gezet en voorzien van een heus Hans Boter-dasspeld. Aansluitend werd de dag besloten met een netwerkborrel.

De huidige commissie gaat over in de HealthTech-commissie van VZI die de congressen in het najaar gaat organiseren. De nieuwe commissie bestaat uit:

Nicole Roosjen (AMC)
Frank Gerritsen (MST)
Edwin Vliek (Meander)
Koos van Ringelenstein (vh. UMCG)
Henk Boon (Gelre)
Leo Groenendaal (Erasmusmc)

Afscheid van de congrescommissie hebben genomen:

Chris van Nimwegen (vh TNO)
Hans Gradussen (Radboudumc)
Bert Prins (OLVG)