Ontstaansgeschiedenis van de stichting
De Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) werd op 23 april 1971 op gericht. Hans Boter, mede oprichter van de VZI, is van meet af aan tot zijn aftreden op de Algemene Vergadering van 11 maart 2010 secretaris van het VZI bestuur en beheerder van het secretariaat van de vereniging geweest. In deze bijna veertigjarige periode heeft Hans Boter een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de VZI, die nu meer dan duizend leden telt.

Op vrijdag 14 oktober 2011 vond ter gelegenheid van het afscheid van Hans Boter als bestuurlid van de VZI een symposium plaats met als onderwerp ‘Nieuwe Ontwikkelingen Beeldvormende Apparatuur’. Tijdens dit symposium werd bekend gemaakt dat door de VZI als hommage aan Hans Boter een stichting in het leven was geroepen met de naam ‘Stichting Hans Boter Symposia’ met de bedoeling om elke 2 à 3 jaar een symposium te organiseren over nieuwe ontwikkelingen in de medische technologie. Het afscheidsymposium werd daarmee meteen als 1e Hans Boter Symposium verklaard.

Oprichtingsdatum
7 juli 2011

De statutaire doelstelling van de stichting is

  • het ten behoeve van technici en fysici in de gezondheidszorg houden van symposia over nieuwe ontwikkelingen in de medische technologie;
  • het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.