Alle deelnemende sprekers zijn inmiddels bekend en het programma ingevuld. Aan een afsluitende presentatie wordt nog gewerkt, het blijft nog even geheim wie dat zal gaan worden.

Aanleiding genoeg om in elk geval al aan te melden! Mocht u nog met een infostand op dit congres aanwezig willen zijn, dan zijn daarvoor diverse mogelijkheden. Kijk op onze pagina voor meer informatie.